Asistenta Sociala                            Venitul minim garantat


pagina principala 

 

a) Cine beneficiază de ajutor social?

Ř       Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, care au reşedinţa sau, după caz, domociliul în România, în condiţiile legislaţiei române.

 

b) Criterii de acordare.

Ř       Nivelul lunar al venitului minim garantat este de:

¨    825.000 lei pentru persoane singure;

¨ 1.480.000 lei pentru familiile formate din 2 persoane;

¨ 2.057.000 lei pentru familiile formate din 3 persoane;

¨ 2.547.000 lei pentru familiile formate din 4 persoane;

¨ 3.041.000 lei pentru familiile formate din 5 persoane;

¨ câte 157.000 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile Legii nr.416/2001.

Cuantumul ajutorului social se calculeaza ca diferenta intre nivelurile prevazute mai sus si venitul net lunar al familiei sau persoanei singure.

 

c) Cine întocmeşte dosarul?

Ř       Consiliul local de domiciliu.

 

d) Ce conţine dosarul?

Ř       cerere;

Ř       acte doveditoare privind componenţa familiei,

Ř       hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial a copilului, potrivit legii,

Ř       actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator,

Ř       acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria de persoane cu handicap accentuat sau grav sau în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere,

Ř       după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei,

Ř      acte doveditoare privind veniturile familiei sau persoanelor singure.

 

e) Unde se depune dosarul?

Ř       la primăria localităţii în a cărei rază teritorială solicitantul are domiciliul sau după caz, reşedinţa;

Ř       la primăria localităţii reşedinţei de judeţ, în situaţia persoanelor fără domiciliu.

 

f) Cine aprobă dosarul?

Ř       Primarul localităţii.

 

g) Cine efectuează plata ajutorului social?

Ř       Primăria localităţii de domiciliu.